behandeling-voor-tienerTaal

TOS bij pubers / adolescenten

Ongeveer 60-80% van de kinderen met TOS hebben nog steeds taalproblemen in de puberteit of adolescentie. Toch is er voor deze groep weinig aandacht.
We zien dat pubers of adolescenten met TOS vaak korte, eenvoudige zinnen maken. Er worden nog veel fouten grammaticale fouten gemaakt zoals weglaten van voegwoorden, verkeerde vervoegingen of afwijkende woordvolgorde.
Ook in het taalbegrip kunnen er problemen zijn. Adolescenten met TOS hebben moeite om samengestelde zinnen vlot te begrijpen en lopen vaker tegen de abstracte begrippen en metaforen aan.


Als gevolg van de taalproblemen zien we dat pubers of adolescenten met TOS vaker problemen hebben in de communicatieve vaardigheden, zij onvoldoende kunnen afstemmen op hun gesprekspartner en zij meer moeite hebben om aan te voelen of er in een gesprek een misverstand zou kunnen ontstaan.
Het is bekend dat pubers of adolescenten met TOS vaker problemen hebben met lezen/schrijven, zij een lager type vervolgonderwijs volgen en zij vaker eindigen zonder schooldiploma’s.
Daarnaast is er een duidelijke relatie tussen de taalproblemen en het algemene welbevinden van pubers/ adolescenten met TOS. Zij hebben meer moeite met het aangaan van sociale contacten, laten meer gedragsproblemen zien, hebben vaker problemen op het emotionele vlak en lopen een groter risico op (het ontwikkelen van) een psychiatrische stoornis.

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt de taalvaardigheden zorgvuldig (eventueel) in samenwerking met een orthopedagoog/ psycholoog. Het is belangrijk zo veel mogelijk informatie te verzamelen, zodat er zo gericht mogelijk aan de taal kan worden gewerkt om aan de hulpvraag te kunnen voldoen. De logopedist werkt hulpvraag gestuurd zodat de communicatie zo optimaal mogelijk wordt ondersteund. Dit aangezien de individuele verschillen bij pubers/ adolescenten met TOS erg groot zijn en de uitingsvorm op sociaal, emotioneel en psychologisch gebied ver uiteen kan lopen. De logopedist biedt dus begeleidingen op maat.