behandeling-voor-kindbehandeling-voor-tienerbehandeling-voor-volwasseneSpraak

Slissen

Bij slissen wordt de [s] of andere klanken verkeerd uitgesproken.
Een verkeerd uitgesproken [s] maakt dat ook andere klanken, zoals de [z], [sj] en [zj], vaak verkeerd worden uitgesproken.
Slissen gaat dikwijls samen met afwijkende mondgewoonten, zoals speen-duim- en vingerzuigen. Door het slissen kan de stand van het gebit beïnvloed worden doordat tanden en kiezen naar voren of naar buiten worden gedrukt. Een slappe mondmotoriek kan slissen veroorzaken. Daarnaast is de kans op afwijkend slikken groter bij de aanwezigheid van slissen.

Wat doet een logopedist?

De logopedist neemt een vragenlijst af waarin uitgezocht wordt wat mogelijke veroorzakende en in standhoudende factoren zijn. Onderzoekt welke klanken niet goed worden uitgesproken en beoordeelt de slikbeweging. Daarna kan een behandeling worden gestart.
Met oefeningen van de mondmotoriek worden de spieren in de mond versterkt en men leert de tong op de juiste wijze te gebruiken bij de uitspraak van [s] klank en het slikken, de afwijkende mondgewoonten worden afgeleerd. Het resultaat van de behandeling hangt af van de oorzaak van het slissen, en van factoren als leeftijd, motivatie en inzet.