behandeling-voor-babybehandeling-voor-kindbehandeling-voor-tienerbehandeling-voor-volwasseneGehoor

Revalidatie na plaatsing CI (cochleair implantaat)

Veel mensen met een ernstige slechthorendheid of doofheid hebben een probleem in het slakkenhuis, in het binnenoor. Hierdoor kunnen zij geluiden en spraak onvoldoende waarnemen. Gewone hoortoestellen maken het geluid harder. Dit verbetert echter niet altijd de geluidswaarneming en het verstaan van spraak.

Een cochleair implantaat (CI) zet geluiden om naar elektrische signalen, die rechtstreeks worden doorgegeven aan de gehoorzenuw. Deze andere manier van horen vraagt om een intensieve begeleiding en revalidatie.

In feite is een CI een soort hoortoestel. Wat een doof of slechthorend persoon met een CI kan waarnemen, hangt van meerdere factoren af. Het implantaat wordt operatief ingebracht, in het bot achter de oorschelp. De spraakprocessor is een klein kastje of een oorhanger dat uitwendig wordt gedragen. Enkele weken na de operatie wordt het CI aangesloten. Vanuit het CI-team is er veel aandacht voor het opnieuw leren horen: opmerken van geluiden, herkennen van geluiden/spraak en verstaan van spraak. Daarnaast wordt er gekeken naar de sociaal emotionele aspecten, de omgeving van de patiƫnt, de communicatie.
Een cochleair implantaat kan een geschikt hulpmiddel zijn voor dove of ernstig slechthorende mensen die met gewone hoortoestellen onvoldoende kunnen waarnemen.

Wat doet de logopedist?

Logopedisten die in een vrije vestiging of het onderwijs te maken hebben met kinderen met een CI, richten de behandeling op het leren horen, het gebruik van spraakafzien, de communicatie met de omgeving en articulatie. Daarnaast is er veel aandacht voor het stimuleren van de spraaktaalontwikkeling bij kinderen. De logopedist onderzoekt of en hoe groot de spraaktaalachterstand is. Zij kijkt naar het begrip en het uiten van de taal. De logopedische behandeling sluit aan bij het spraaktaalniveau van het kind.

Logopedisten die in een vrije vestiging of het onderwijs te maken hebben met volwassenen met een CI, richten de behandeling op het leren horen, het gebruik van spraakafzien, de communicatie met de omgeving en articulatie.
Spraakafzien (ook wel liplezen genoemd) kan een ondersteuning zijn voor mensen met een hoorstoornis. Door goed te letten op de mondbewegingen en de mimiek van uw gesprekspartner zult u diegene namelijk beter kunnen verstaan. Vooral in een lawaaiige omgeving kan spraakafzien een goede ondersteuning geven. Bij de logopedist kunt u dit beter leren beheersen en daardoor zult u de mensen beter verstaan.