behandeling-voor-kindTaal

Leesvoorwaarden / Lezen

Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met leesproblemen of dyslexie. De kinderen zijn soms nog niet in het leerproces vastgelopen, maar vertonen al wel risicofactoren. U kunt dan denken aan: weinig letters kennen, erfelijkheid, onvoldoende klankbewustzijn (hakken, plakken, rijmen) en moeite met uitspraak van klanken. Ook in de hogere groepen kan de logopedist hulp bieden bij het leren lezen en spellen.

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt de lees- en schrijfvoorwaarden en indien deze onvoldoende zijn ontwikkeld worden deze vaardigheden getraind in de behandeling.
De logopedist kan al in groep 2 de kleuter alvast een ‘voorschot’ geven op de komende leesontwikkeling, zodat het kind met meer kansen en zelfvertrouwen aan groep 3 zal kunnen gaan beginnen. In de hogere groepen kan de logopedist werken aan het aanvankelijk en voortgezet lezen. Daarnaast kan de behandeling zich richten op het begrijpend lezen aangezien de taalontwikkeling en woordenschat hierbij een rol kunnen spelen.