behandeling-voor-kindbehandeling-voor-tienerTaal

Dyslexie

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008): ‘een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau’.
Dyslexiezorg valt onder verantwoordelijkheid van een (jeugd)psycholoog of orthopedagoog met kennis van dyslexie. De behandeling wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde logopedist/ dyslexiespecialist.

Voor de vergoeding van dyslexiezorg gelden de volgende voorwaarden:

  • Er is sprake van ernstige, enkelvoudige dyslexie. (Er zijn geen bijkomende stoornissen.)
  • De dyslexie moet zijn vastgesteld volgens de voorwaarden van het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling.
  • Intensieve begeleiding van de eigen school bij het lezen en spellen heeft niet voldoende geholpen.

Wat doet de gespecialiseerde dyslexie-logopedist?

Behandeling van dyslexie is gericht op het vergroten van de leesvaardigheid, het opheffen of verminderen van de beperking, het omgaan met de beperking en het voorkomen van nadelige gevolgen ervan.
In de praktijk komt dit neer op het:

  • Zo snel mogelijk bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van technisch lezen (woordherkenning) en spellen (schriftbeeldvorming)
  • Kunnen omgaan met een laag niveau van technisch lezen door compensatie en gebruik van hulpmiddelen
  • Voorkomen van intellectuele achterstand in verhouding tot de eigen mogelijkheden van het kind
  • Voorkomen of verminderen van emotionele en sociale gevolgen