Scholing

Scholing Vroegtijdig signaleren van Logopedische problemen

Scholing “Vroegtijdig signaleren van Logopedische problemen

Inhoud 

Het is belangrijk dat logopedische problemen bij kinderen in een vroeg stadium worden herkend, zodat er tijdig passende hulp geboden kan worden. In deze scholing wordt aandacht besteed aan de verschillende logopedische werkgebieden, de normale en de afwijkende ontwikkeling. U leert logopedische problemen beter signaleren aan de hand van een praktisch inzetbare signaleringslijst.  Daarnaast geven we handreikingen hoe u ouders kunt informeren en hoe u de spraak/taalontwikkeling in uw groep kunt stimuleren. Er is voldoende ruimte voor het beantwoorden van uw vragen. 

Doel van de scholing: Aan het eind van de scholing hebben alle deelnemers hun kennis over de normale en de afwijkende ontwikkeling bij kinderen vergroot en verdiept en hebben zij geleerd hoe zij logopedische problemen bij kinderen vroegtijdig kunnen signaleren. 

Doelgroep: De scholing is bedoeld voor onderwijsprofessionals uit het peuter- en kleuteronderwijs. De scholing kan worden aangepast voor het speciaal onderwijs. Uiteraard is deze scholing ook erg zinvol voor leerkrachten van groep 3 en hoger om zich te verdiepen in het signaleren van logopedische problemen. 

Praktische zaken: Wij bieden deze scholing op maat en op locatie. De scholing wordt gegeven door twee logopedisten, met ieder hun expertises, waardoor alle deelnemers goed begeleid worden bij het leren van de technieken
De scholing duurt 2,5 uur. Het maximum aantal deelnemers per scholing is 15. Na afloop van de scholing ontvangt u een certificaat van deelname.  

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@logonet.nl
 

Scholing Stimuleren van de taal– en spraakontwikkeling in de groep

Scholing “Stimuleren van de taal– en spraakontwikkeling in de groep

Inhoud 

In deze scholing wordt in kleine groepen gewerkt aan het actief leren toepassen van technieken om in het taalaanbod aan te sluiten bij het taalniveau van het kind. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van het reeds aanwezige materiaal op de groep. Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor taalaanbod tijdens de groepsactiviteiten. Ook de rol van de ouders/verzorgers wordt besproken; hoe zij actief betrokken kunnen worden bij het programma van de groep waar het gaat om de stimulatie  van de spraak/taalontwikkeling. 

Aan de hand van filmpjes en in gebrachte casussen leren de deelnemers het taalniveau van een kind  inschatten en daarna wordt  geoefend wat er nodig is in het taalaanbod voor dit kind. Technieken om kinderen die niet/nauwelijks praten uit te lokken tot communicatie worden geboden. 

Doel van de scholing: Aan het eind van de scholing hebben alle deelnemers ervaring opgedaan in taalaanbodtechnieken, zowel voor groepsactiviteiten als afgestemd op het individuele kind. 

VoorbereidingAlle deelnemers brengen een casus in, bij voorkeur met beeldmateriaal.

Doelgroep: De scholing is bedoeld voor onderwijsprofessionals uit het peuter- kleuter- of basisonderwijs. De scholing kan worden aangepast voor het speciaal onderwijs.  

Praktische zaken: Wij bieden deze scholing op maat en op locatie. De scholing wordt gegeven door twee logopedisten, met ieder hun expertises, waardoor alle deelnemers goed begeleid worden bij het leren van de technieken
De scholing duurt 2,5 uur. Het maximum aantal deelnemers per scholing is 15. Na afloop van de scholing ontvangt u een certificaat van deelname.  

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@logonet.nl